Cashback

Få penger tilbake når du bruker kortet!

  • 3,65 % Cashback hos alle Esso-stasjoner i Norge
  • 2,00 % Cashback hos alle andre bensinstasjonkjeder i hele verden
  • Kommer i tillegg til rabatter du eventuelt har via andre fordelsprogrammer.

Slik fungerer cashback

Cashback er penger du får tilbake hver gang du handler med kortet i en butikk definert som en bensinstasjon i MasterCard sine systemer*.

Hvordan får jeg Cashback utbetalt?

3,65% av beløpet du har handler på Esso-stasjoner og 2 % på andre stasjoner går automatisk inn på din 365Privat-konto i forbindelse med fakturering den 15. hver måned. Drivstoffrabatten på 34 øre fra Esso blir godskrevet ca. den 10. i hver måned for kalendermåneden før.

Hvor mye kan jeg få i Cashback?

Du kan maksimalt få 2 000 NOK i Cashback i løpet av de siste 12 måneder. Har du 365Privat-kort som en del av en kundepakke i Danske Bank, kan du få inntil
3 000 NOK. Opptjent Cashback de siste 12 måneder finner du nederst på din siste tilsendte faktura.

Esso-stasjoner

Hvis pumpeprisen er 15,34 kroner vil regnestykket se slik ut:

15,34 kroner x 3,65% = 56 øre i cashback

+Rabatt fra Esso = 34 øre per liter 
I sum = 90 øre

Andre bensinstasjonkjeder

15,34 kroner x 2,00 % = ca 30 øre i rabatt per liter drivstoff.

*Cashback utbetales av oss og ikke av oljeselskapene.

Flere fordeler